Zgodovinski časopis
Zveza zgodovinskih društev Slovenije

English version

Ceniki in naročilo

Vse cene vključujejo DDV.

Cenik Zgodovinski časopis

Letna naročnina za leto/letnik Cena
Letna naročnina za nečlane in zavode 32,00 €
Letna naročnina za društvene člane 24,00 €
Letna naročnina za društvene člane – upokojence 18,00 €
Letna naročnina za društvene člane – študente 12,00 €
Letna naročnina za tujino - ustanove 45,00 €
Letna naročnina za tujino - posameznike 35,00 €
Letna naročnina za tujino - študente 25,00 €

Cenik zbirke Zgodovinskega časopisa

št. Zvezek Cena
49 Bogo Grafenauer, Die Kärntner Herzogseinsetzung , 2016. 58,00 €
48 Man, Nature and Environment between the Northern Adriatic and the Eastern Alps in Premodern Times, 2014. 36,00 €
47 Iz »črnožolte kletke narodov« v »zlato svobodo«? Habsburška monarhija in Slovenci v prvi svetovni vojni,
Walter Lukan, 2014.
27,00 €
46 Med Italijo in Ilirikom, Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki,
Rajko Bratož, 2014.
48,00 €
44 Conversio Bagoariorum et Carantanorum - Das Weißbuch der Salzburger Kirche über die erfolgreiche Mission in Karantanien und Pannonien mit Zusätzen und Ergänzungen,
Herwig Wolfram, 2012.
37,00 €
43 "Vsi na noge, vsi na plan, da bo zmaga čim sijajnejša" Volilna teorija in praksa v prvi jugoslovanski državi,
Bojan Balkovec, 2011.
33,00 €
42 Mestne elite v srednjem in novem veku med Aplami, Jadranom in Panonsko nižino,
Janez Mlinar, Bojan Balkovec (ur.), 2011.
8,00 €
41 Ilirska zgodovina,
Marjeta Šašel Kos , 2010.
16,00 €
38 Izum smučarske tradicije: kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do leta 1941,
Borut Batagelj, 2010.
24,00 €
37 Mejačevi iz Komende,
Branko Marušič, 2009.
12,00 €
36 Streifzüge durch das Mittelalter das Ostalpenraums ausgewählte Abhandlungen (1980-2007),
Hans-Dietrich Kahl, 2008.
8,00 €
35 Evropski vplivi na slovensko družbo,
Nevenka Troha, Mojca Šorn, Bojan Balkovec (ur.), 2008.
8,00 €
33 Rimska zgodovina,
Rajko Bratož, 2007.
48,00 €
št. Zvezek Cena
49 Bogo Grafenauer, Die Kärntner Herzogseinsetzung , 2016. 58,00 €
48 Man, Nature and Environment between the Northern Adriatic and the Eastern Alps in Premodern Times, 2014. 25,00 €
47 Iz »črnožolte kletke narodov« v »zlato svobodo«? Habsburška monarhija in Slovenci v prvi svetovni vojni,
Walter Lukan, 2014.
19,00 €
46 Med Italijo in Ilirikom, Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki,
Rajko Bratož, 2014.
34,00 €
44 Conversio Bagoariorum et Carantanorum - Das Weißbuch der Salzburger Kirche über die erfolgreiche Mission in Karantanien und Pannonien mit Zusätzen und Ergänzungen,
Herwig Wolfram, 2012.
18,50 €
43 "Vsi na noge, vsi na plan, da bo zmaga čim sijajnejša" Volilna teorija in praksa v prvi jugoslovanski državi,
Bojan Balkovec, 2011.
17,50 €
42 Mestne elite v srednjem in novem veku med Aplami, Jadranom in Panonsko nižino,
Janez Mlinar, Bojan Balkovec (ur.), 2011.
6,00 €
41 Ilirska zgodovina,
Marjeta Šašel Kos , 2010.
12,00 €
38 Izum smučarske tradicije: kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do leta 1941,
Borut Batagelj, 2010.
18,00 €
37 Mejačevi iz Komende,
Branko Marušič, 2009.
9,00 €
36 Streifzüge durch das Mittelalter das Ostalpenraums ausgewählte Abhandlungen (1980-2007),
Hans-Dietrich Kahl, 2008.
6,00 €
35 Evropski vplivi na slovensko družbo,
Nevenka Troha, Mojca Šorn, Bojan Balkovec (ur.), 2008.
6,00 €
33 Rimska zgodovina,
Rajko Bratož, 2007.
36,00 €
št. Zvezek Cena
49 Bogo Grafenauer, Die Kärntner Herzogseinsetzung , 2016. 58,00 €
48 Man, Nature and Environment between the Northern Adriatic and the Eastern Alps in Premodern Times, 2014. 18,00 €
47 Iz »črnožolte kletke narodov« v »zlato svobodo«? Habsburška monarhija in Slovenci v prvi svetovni vojni,
Walter Lukan, 2014.
14,00 €
46 Med Italijo in Ilirikom, Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki,
Rajko Bratož, 2014.
24,00 €
44 Conversio Bagoariorum et Carantanorum - Das Weißbuch der Salzburger Kirche über die erfolgreiche Mission in Karantanien und Pannonien mit Zusätzen und Ergänzungen,
Herwig Wolfram, 2012.
7,50 €
43 "Vsi na noge, vsi na plan, da bo zmaga čim sijajnejša" Volilna teorija in praksa v prvi jugoslovanski državi,
Bojan Balkovec, 2011.
9,00 €
42 Mestne elite v srednjem in novem veku med Aplami, Jadranom in Panonsko nižino,
Janez Mlinar, Bojan Balkovec (ur.), 2011.
4,00 €
41 Ilirska zgodovina,
Marjeta Šašel Kos , 2010.
8,00 €
38 Izum smučarske tradicije: kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do leta 1941,
Borut Batagelj, 2010.
12,00 €
37 Mejačevi iz Komende,
Branko Marušič, 2009.
6,00 €
36 Streifzüge durch das Mittelalter das Ostalpenraums ausgewählte Abhandlungen (1980-2007),
Hans-Dietrich Kahl, 2008.
4,00 €
35 Evropski vplivi na slovensko družbo,
Nevenka Troha, Mojca Šorn, Bojan Balkovec (ur.), 2008.
4,00 €
33 Rimska zgodovina,
Rajko Bratož, 2007.
24,00 €