Zgodovinski časopis
Zveza zgodovinskih društev Slovenije

English version

Predstavitev knjige
Med Italijo in Ilirikom. Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki
Predstavitev knjige
Iz "črnožolte kletke narodov" v "zlato svobodo"? Habsburška monarhija in Slovenci v prvi svetovni vojni

Na fotografijah so utrinki s predstavitve knjig v prostorih SAZU v Ljubljani. Knjigi sta poleg avtorjev predstavila dr. Alenka Cedilnik in dr. Peter Vodopivec.

Predstavitev knjig v Ljubljani, 20. 1. 2015

Predstavitev knjig Med Italijo in Ilirikom in Iz 'črnožolte kletke narodov' v 'zlato svobodo'? Predstavitev knjig Med Italijo in Ilirikom in Iz 'črnožolte kletke narodov' v 'zlato svobodo'? Predstavitev knjig Med Italijo in Ilirikom in Iz 'črnožolte kletke narodov' v 'zlato svobodo'? Predstavitev knjig Med Italijo in Ilirikom in Iz 'črnožolte kletke narodov' v 'zlato svobodo'? Predstavitev knjig Med Italijo in Ilirikom in Iz 'črnožolte kletke narodov' v 'zlato svobodo'? Predstavitev knjig Med Italijo in Ilirikom in Iz 'črnožolte kletke narodov' v 'zlato svobodo'?