Zgodovinski časopis
Zveza zgodovinskih društev Slovenije

English version

Predstavitev knjige
Conversio Bagoariorum et Carantanorum

Predstavitev knjige Conversio Bagoariorum et Carantanorum. Das Weißbuch der Salzburger Kirche über die erfolgreiche Mission in Karantanien und Pannonien. Herausgegeben, übersetzt, kommentiert und um die Epistola Theotmari wie um Gesammelte Schriften zum Thema ergänzt von Herwig Wolfram, Ljubljana 2012.

Na spremljajočih fotografijah je nekaj utrinkov s predstavitve v Ljubljani, ki je potekala 16. oktobra 2012 na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti ter s predstavitve v Bratislavi, ki je bila 24. oktobra 2013 na tamkajšnji Univerzi Komenskega.

Predstavitev v Ljubljani, 16. 10. 2012

Predstavitev knjige Conversio Bagoariorum et Carantanorum v Ljubljani Predstavitev knjige Conversio Bagoariorum et Carantanorum v Ljubljani Predstavitev knjige Conversio Bagoariorum et Carantanorum v Ljubljani Predstavitev knjige Conversio Bagoariorum et Carantanorum v Ljubljani Predstavitev knjige Conversio Bagoariorum et Carantanorum v Ljubljani Predstavitev knjige Conversio Bagoariorum et Carantanorum v Ljubljani

Predstavitev v Bratislavi, 24. 10. 2013

Predstavitev knjige Conversio Bagoariorum et Carantanorum v Bratislavi Predstavitev knjige Conversio Bagoariorum et Carantanorum v Bratislavi Predstavitev knjige Conversio Bagoariorum et Carantanorum v Bratislavi Predstavitev knjige Conversio Bagoariorum et Carantanorum v Bratislavi Predstavitev knjige Conversio Bagoariorum et Carantanorum v Bratislavi Predstavitev knjige Conversio Bagoariorum et Carantanorum v Bratislavi

Knjiga globalno poznanega avstrijskega medievista je izšla kot 44 zvezek Zbirke Zgodovinskega časopisa in 38 knjiga Del I. razreda Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Predstavlja drugo, precej dopolnjeno in tudi z novimi vsebinami razširjeno izdajo knjige, ki je leta 1979 izšla v Avstriji. Iz prvotne 167 strani obsežne knjižice je nastala 419 strani debela knjiga. Avtor je v njej podrobno obdelal in predstavil enega od najbolj pomembnih virov za zgodovino vzhodnoalpskega in zahodnopanonskega prostora v zgodnjem srednjem veku, leta 870 v Salzburgu napisano Konverzijo. Prvič je v knjigi skupaj z objavo, prevodom in komentarjem predstavljeno tudi pismo salzburškega nadškofa Teotmarja iz leta 900, ki je dolgo časa veljalo za ponaredek in ki pomembno dopolnjuje sliko zgodovinskega dogajanja ob zatonu karolinške dobe v srednjem Podonavju. Monografijo zaključujejo štiri razprave, ki zaokrožujejo vsebino in postavljajo oba obravnavana vira v širši geografski, časovni in vsebinski kontekst.

Knjiga, ki je izšla spomladi 2012, je bila ob navzočnosti avtorja predstavljena v Gradcu, na Dunaju, v Celovcu, Ljubljani, Salzburgu in v Bratislavi. Med strokovno publiko je zbudila precejšnje zanimanje in je bila v dobrem letu dni tudi že razprodana. Konec novembra 2013 je zato izšla že njena nova izdaja. Kupci iz Slovenije jo lahko dobijo na sedežu Zgodovinskega časopisa na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, Aškerčeva 2; v tujini pa jo je mogoče kupiti preko založbe Hermagoras/Mohorjeva v Celovcu.