Zgodovinski časopis
Zveza zgodovinskih društev Slovenije

English version

Arhiv dogodkov - Zgodovinski časopis

Predstavitev knjige | Maribor, 21. januar 2015 | Celje, 22. januar 2015

Med Italijo in Ilirikom. Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki.

Predstavitev knjige Med Italijo in Ilirikom v MariboruPredstavitev knjige Med Italijo in Ilirikom v Mariboru

Preberi več


Predstavitev knjige | Ljubljana, 20. januar 2015

Med Italijo in Ilirikom. Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki in
Iz "črnožolte kletke narodov" v "zlato svobodo"? Habsburška monarhija in Slovenci v prvi svetovni vojni

Predstavitev knjig Med Italijo in Ilirikom in Iz 'črnožolte kletke narodov' v 'zlato svobodo'?Predstavitev knjig Med Italijo in Ilirikom in Iz 'črnožolte kletke narodov' v 'zlato svobodo'?

Preberi več


Okrogla miza | Ljubljana, 6.12.2012

Slovensko zgodovinopisje po drugi svetovni vojni v zrcalu Zgodovinskega časopisa

Preberi večSimpozij na Ptuju | Ptuj, 27.–29.5.2010

Mestne elite v srednjem in zgodnjem novem veku med Alpami, Jadranom in Panonsko nižino.

Predstavitev knjige Mestne elite v srednjem in zgodnjem novem veku. Predstavitev knjige Mestne elite v srednjem in zgodnjem novem veku.

Preberi več