Zgodovinski časopis
Zveza zgodovinskih društev Slovenije

English version

Zgodovinski časopis je revija Zveze Zgodovinskih društev Slovenije

Zgodovinski časopis 2019, 1-2

Zgodovinski časopis, 2019 1-2

V tej številki preberite:

 • Matjaž Bizjak, Omembe cenzualov v listinskem gradivu za ozemlje Slovenije
 • Jernej Pirnat, Motivi za nastanek zgodnjih urbarjev v vzhodnoalpskem prostoru
 • Boris Golec, Valvasorjevi stiki in ukvarjanje s Koroško
 • Vanja Kočevar, Ali je slovenska etnična identiteta obstajala v prednacionalni dobi? Kolektivne identitete in amplitude pomena etničnosti v zgodnjem novem veku (1. del)
 • Jernej Kosi, Med državno zapovedanimi vojnimi napori in preživetvenimi strategijami podeželskega prebivalstva v času prve svetovne vojne. Primer sester Divjak
 • Aleksandar Životić, Slovenci u vojnoj diplomatiji Kraljevine Jugoslavije
 • Božo Repe, Diplomatsko razkosanje Slovenije med drugo svetovno vojno in določanje meja na terenu

Celotna številka (PDF)


Zgodovinski časopis 2018, 3-4

Zgodovinski časopis, 2018 3-4

V tej številki preberite:

 • Lucija Zala Bezlaj, Ali lahko govorimo o rasizmu v zgodnjem rimskem cesarstvu?
 • Matjaž Bizjak, Marginalije h genealogiji svobodnih gospodov Žovneških
 • Klemen Škrjanec, Razvoj kranjskega mestnega grba
 • Gabriele Haug-Moritz, Luther in nemška nacija: revizija velike pripovedi
 • Vijoleta Herman Kauri, How to Feed a City during the First World War – The Case of Zagreb
 • Marta Rendla, Prehrana Slovencev od šestdesetih do izteka osemdesetih let 20. stoletja
 • Danijel Vojak, Komemoracija romskih žrtava Drugog svjetskog rata u socijalističkoj Hrvatskoj, 1945. - 1991.

Celotna številka (PDF)


Bogo Grafenauer, Die Kärntner Herzogseinsetzung

Grafenauer Bogo Die Karntner Herzogseinsetzung

Devetinštirideseti zvezek Zbirke Zgodovinskega časopisa prinaša nemški prevod enega temeljnih del za slovensko srednjeveško zgodovino. Leta 1952 je Bogo Grafenauer izdal delo Ustoličevanje koroških vojvod in država karantanskih Slovencev. Ob stoletnici avtorjevega rojstva je delo izšlo v nemškem jeziku s posodobljenim znanstvenim aparatom.

Naroči izvod


Man, Nature and Environment between the Northern Adriatic and the Eastern Alps in Premodern Times

Nature and Environment between the Northern Adriatic and the Eastern Alps

Okolje se je v zgodovini neprestano spreminjalo. Knjiga je kombinacija poglavij, ki analitično obravnavajo vzroke in posledice okoljskih stanj in sprememb, metodološko-konceptualnih poglavij in obravnav, ki z okoljskozgodovinskega vidika vrednotijo posamezne vrste virov. Medtem ko se deli monografije omejujejo na rezultate analiz pisnih virov ali na raziskave, ki temeljijo na naravoslovnih metodah, je del knjige plod interdisciplinarnega dela. Med osrednje vsebinske poudarke sodijo zgodovina voda, zgodovina gozdov in drevesnih vrst, zgodovina naravnih nesreč, odnos ljudi do okolja, oskrba mestnih naselij in vloga naravnih virov v gospodarstvu. Analitična poglavja se prostorsko osredotočajo na alpski, jadranski, dinarski in panonski prostor, osrednji časovni poudarek je na srednjem in zgodnjem novem veku.

Naroči izvod