Zgodovinski časopis / Historical Review
Historical Association of Slovenia

Slovene version

Price lists and order

All prices include VAT.

Price list of Zgodovinski časopis / Historical Review

Annual subscription Price
Annual subscription for non-members and institutions 32,00 €
Annual subscription for association members 24,00 €
Annual subscription for association members – seniors 18,00 €
Annual subscription for association members – students 12,00 €
Annual subscription for institutions from abroad 45,00 €
Annual subscription for individuals from abroad 35,00 €
Annual subscription for students from abroad 25,00 €

Price list of Historical Review Collection

No. Book Price
49 Bogo Grafenauer, Die Kärntner Herzogseinsetzung , 2016. 58,00 €
48 Man, Nature and Environment between the Northern Adriatic and the Eastern Alps in Premodern Times, 2014. 36,00 €
47 Iz »črnožolte kletke narodov« v »zlato svobodo«? Habsburška monarhija in Slovenci v prvi svetovni vojni [From the »Black and Yellow Cage of Nations« to the »Golden Freedom«? The Habsburg Monarchy and Slovenes in World War I],
Walter Lukan, 2014.
27,00 €
46 Med Italijo in Ilirikom, Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki [Between Italy and Illyricum: Slovene Territory and its Neighbourhood in Late Antiquity],
Rajko Bratož, 2014.
48,00 €
44 Conversio Bagoariorum et Carantanorum - Das Weißbuch der Salzburger Kirche über die erfolgreiche Mission in Karantanien und Pannonien mit Zusätzen und Ergänzungen,
Herwig Wolfram, 2012.
37,00 €
43 "Vsi na noge, vsi na plan, da bo zmaga čim sijajnejša" Volilna teorija in praksa v prvi jugoslovanski državi ["All Arise, All Come Forward, Help Us Achieve a Glorious Victory!": The Theory and Practice of Elections in the first State of Yugoslavia],
Bojan Balkovec, 2011.
33,00 €
42 Mestne elite v srednjem in novem veku med Aplami, Jadranom in Panonsko nižino [Urban Elites in the Middle Ages and the Early Modern Times between the Alps, the Adriatic and the Panonian Plain],
Janez Mlinar, Bojan Balkovec (ur.), 2011.
8,00 €
41 Ilirska zgodovina [Illyrian History],
Marjeta Šašel Kos , 2010.
16,00 €
38 Izum smučarske tradicije: kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do leta 1941 [An Invention of Skiing Tradition: A Cultural History of Skiing in Slovenia Prior to 1941],
Borut Batagelj, 2010.
24,00 €
37 Mejačevi iz Komende [The Mejačs from Komenda],
Branko Marušič, 2009.
12,00 €
36 Streifzüge durch das Mittelalter das Ostalpenraums ausgewählte Abhandlungen (1980-2007),
Hans-Dietrich Kahl, 2008.
8,00 €
35 Evropski vplivi na slovensko družbo [European Influences on Slovene Society],
Nevenka Troha, Mojca Šorn, Bojan Balkovec (ur.), 2008.
4,00 €
No. Book Price
49 Bogo Grafenauer, Die Kärntner Herzogseinsetzung , 2016. 58,00 €
48 Man, Nature and Environment between the Northern Adriatic and the Eastern Alps in Premodern Times, 2014. 25,00 €
47 Iz »črnožolte kletke narodov« v »zlato svobodo«? Habsburška monarhija in Slovenci v prvi svetovni vojni [From the »Black and Yellow Cage of Nations« to the »Golden Freedom«? The Habsburg Monarchy and Slovenes in World War I],
Walter Lukan, 2014.
19,00 €
46 Med Italijo in Ilirikom, Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki [Between Italy and Illyricum: Slovene Territory and its Neighbourhood in Late Antiquity],
Rajko Bratož, 2014.
34,00 €
44 Conversio Bagoariorum et Carantanorum - Das Weißbuch der Salzburger Kirche über die erfolgreiche Mission in Karantanien und Pannonien mit Zusätzen und Ergänzungen,
Herwig Wolfram, 2012.
18,50 €
43 "Vsi na noge, vsi na plan, da bo zmaga čim sijajnejša" Volilna teorija in praksa v prvi jugoslovanski državi ["All Arise, All Come Forward, Help Us Achieve a Glorious Victory!": The Theory and Practice of Elections in the first State of Yugoslavia],
Bojan Balkovec, 2011.
17,50 €
42 Mestne elite v srednjem in novem veku med Aplami, Jadranom in Panonsko nižino [Urban Elites in the Middle Ages and the Early Modern Times between the Alps, the Adriatic and the Panonian Plain],
Janez Mlinar, Bojan Balkovec (ur.), 2011.
6,00 €
41 Ilirska zgodovina [Illyrian History],
Marjeta Šašel Kos , 2010.
12,00 €
38 Izum smučarske tradicije: kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do leta 1941 [An Invention of Skiing Tradition: A Cultural History of Skiing in Slovenia Prior to 1941],
Borut Batagelj, 2010.
18,00 €
37 Mejačevi iz Komende [The Mejačs from Komenda],
Branko Marušič, 2009.
9,00 €
36 Streifzüge durch das Mittelalter das Ostalpenraums ausgewählte Abhandlungen (1980-2007),
Hans-Dietrich Kahl, 2008.
6,00 €
35 Evropski vplivi na slovensko družbo [European Influences on Slovene Society],
Nevenka Troha, Mojca Šorn, Bojan Balkovec (ur.), 2008.
6,00 €
No. Book Price
49 Bogo Grafenauer, Die Kärntner Herzogseinsetzung , 2016. 58,00 €
48 Man, Nature and Environment between the Northern Adriatic and the Eastern Alps in Premodern Times, 2014. 18,00 €
47 Iz »črnožolte kletke narodov« v »zlato svobodo«? Habsburška monarhija in Slovenci v prvi svetovni vojni [From the »Black and Yellow Cage of Nations« to the »Golden Freedom«? The Habsburg Monarchy and Slovenes in World War I],
Walter Lukan, 2014.
14,00 €
46 Med Italijo in Ilirikom, Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki [Between Italy and Illyricum: Slovene Territory and its Neighbourhood in Late Antiquity],
Rajko Bratož, 2014.
24,00 €
44 Conversio Bagoariorum et Carantanorum - Das Weißbuch der Salzburger Kirche über die erfolgreiche Mission in Karantanien und Pannonien mit Zusätzen und Ergänzungen,
Herwig Wolfram, 2012.
7,50 €
43 "Vsi na noge, vsi na plan, da bo zmaga čim sijajnejša" Volilna teorija in praksa v prvi jugoslovanski državi ["All Arise, All Come Forward, Help Us Achieve a Glorious Victory!": The Theory and Practice of Elections in the first State of Yugoslavia],
Bojan Balkovec, 2011.
9,00 €
42 Mestne elite v srednjem in novem veku med Aplami, Jadranom in Panonsko nižino [Urban Elites in the Middle Ages and the Early Modern Times between the Alps, the Adriatic and the Panonian Plain],
Janez Mlinar, Bojan Balkovec (ur.), 2011.
4,00 €
41 Ilirska zgodovina [Illyrian History],
Marjeta Šašel Kos , 2010.
8,00 €
38 Izum smučarske tradicije: kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do leta 1941 [An Invention of Skiing Tradition: A Cultural History of Skiing in Slovenia Prior to 1941],
Borut Batagelj, 2010.
12,00 €
37 Mejačevi iz Komende [The Mejačs from Komenda],
Branko Marušič, 2009.
6,00 €
36 Streifzüge durch das Mittelalter das Ostalpenraums ausgewählte Abhandlungen (1980-2007),
Hans-Dietrich Kahl, 2008.
4,00 €
35 Evropski vplivi na slovensko družbo [European Influences on Slovene Society],
Nevenka Troha, Mojca Šorn, Bojan Balkovec (ur.), 2008.
8,00 €