Zgodovinski časopis / Historical Review
Historical Association of Slovenia

Slovene version

Headquarters

Zgodovinski časopis - Historical review,
Zveza zgodovinskih društev Slovenije
Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenia
Transaction account number: SI 56020 1 000 12083935
Zveza Zgodovinskih društev Slovenije, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana, Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana LJBASI2X


Show bigger map

Co-Financed

Slovenian Research Agency